απομακρυσμένη διαχείριση
επιτήρηση δικτύων
remote IT management
IT consulting

 

το δίκτυό σας στα μέτρα σας

Hotspot samples

hotspot


Τα hotspot σήμερα είναι ο πλέον διαδεδομένος τρόπος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ευρυζωνικών και μη, ασύρματα (κυρίως) αλλά και ενσύρματα. Ο ενδιαφερόμενος (πελάτης, υπάλληλος, δημότης, περαστικός, κτλ ανάλογα με την περίπτωση) συνδέεται στο δίκτυο εισάγοντας τα αντίστοιχα στοιχεία εισόδου και ανάλογα με αυτά του δίνονται τα αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης και η αντίστοιχη υπηρεσία. 

Αυτό απαιτεί από το hotspot ειδικές δυνατότητες, όπως δυναμική ανάθεση bandwidth (ταχύτητας) ανάλογα με την κατηγορία του πελάτη (πχ VIP) και του συνολικού αριθμού των συνδεδεμένων χρηστών, δυναμική διαχείριση και προτεραιότητες στην κίνηση (πχ προτεραιότητα mail από youtube). Επιπλέον το hotspot μπορεί να παρέχει προπληρωμένη πρόσβαση στο internet όπου πλέον ο πελάτης έχει απαίτηση για απρόσκοπτη σύνδεση.

Ως σελίδα εισόδου μπορεί να μπει οποιαδήποτε σελίδα html, ακόμα και το site της επιχείρησής σας. Σε κάθε περίπτωση, επιλέγετε μία απλή σελίδα από τις διαθέσιμες.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης του hotspot από κατάλληλη εφρμογή - portal, ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να διαχειρίζεστε πλήθος προσβάσεων ειδικά στην περίπτωση που θέλετε κεντρικοποιημένη διαχείριση. Για παράδειγμα θέλετε ενιαία στοιχεία πρόσβασης σε υπαλλήλους οι οποίοι εργάζονται σε δύο διαφορετικά σημεία γεωγραφικά (πχ στα κεντρικά γραφεία και στο κατάστημα).  

 

Εμείς παρέχουμε ολοκληρωμένη λύση πρόσβασης για εσάς και τους πελάτες σας προσαρμοσμένη πλήρως στις ανάγκες σας, η οποία συνδιάζει το απαιτούμενο software και hardware σε ενιαίο πακέτο για εγγυημένη αξιοπιστία του όλου συστήματος.