απομακρυσμένη διαχείριση
επιτήρηση δικτύων
remote IT management
IT consulting

 

το δίκτυό σας στα μέτρα σας

ασφάλεια δικτύων


Ακρογωνιαίος λίθος στο δίκτυο μιας επιχείρησης αποτελεί η ασφάλεια, το σύνολο όλων εκείνων των μηχανισμών που καθορίζουν τις προσβάσεις κάθε δικτυακής συσκευής που βρίσκεται μέσα στην επιχείρησή σας (από iphone και ipad, έως τους κεντρικούς διακομιστές) . Αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία όσο μεγαλώνει το δίκτυό σας και εμπλέκονται σε αυτό όλο και περισσότερο ετερογενείς υπηρεσίες (πχ λογιστήριο, διοίκηση, πελάτες hotspot κτλ). Πρόκειται για υπηρεσία η οποία δένει επιμέρους υπηρεσίες μαζί και αργά ή γρήγορα η απουσία της μπορεί να αποβεί καταστροφική.

 

Ο πιο απλός τρόπος είναι ο φυσικός διαχωρισμός των επιμέρους δικτύων, αλλά αυτό στην πράξη συνήθως δεν είναι εφικτό μιας και απαιτεί περισσότερο εξοπλισμό. Μπορεί να υλοποιηθεί με τον υπάρχοντα εξοπλισμό εφόσον αυτός υποστηρίζει vlans, τεχνολογία η οποία δημιουργεί εικονικά διαχωρισμένα δίκτυα τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους (εφόσον απαιτείται) μόνο με αυστηρά καθορισμένους όρους μέσω κάποιου firewall. Firewall απαιτείται επίσης και σε ένα απλό δίκτυο για την προστασία του από εξωτερικές παρεμβάσεις, κακόβουλες ή μη.

 

H ασφάλεια δικτύων υλοποιείται σε πολλαπλά επίπεδα έχοντας ως βασικά τα παραπάνω. Μαζί μπορούμε να δούμε τις ανάγκες σας και να χτίσουμε το επιθυμητό επίπεδο ασφαλείας, το βέλτιστο για εσάς και την επιχείρησή σας.