απομακρυσμένη διαχείριση
επιτήρηση δικτύων
remote IT management
IT consulting

 

το δίκτυό σας στα μέτρα σας

απομακρυσμένη διαχείριση


Υπηρεσίες απομακρυσμένης διαχείρισης του δικτύου σας.

Ο δικός σας IT Manager εποπτεύει την ομαλή λειτουργία του δικτύου σας από απόσταση χωρίς να απαιτείται η διαρκής και μόνιμη παρουσία του στην επιχείρηση/ξενοδοχείο σας.

Είναι δυνατόν με καλή οργάνωση και δόμηση της δικτύωσης της επιχείρησής σας.